صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مهدی وجدانی تنها رهبر مهمان است

موضوع:رهبر ارکستر ملی ایران؛ تغییری پیدا کرده است؟
کارشناسان: سید علی اکبر صفی پور رییس بنیاد رودکی، رضا مهدوی کارشناس موسیقی و فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران

مرتبط با این