صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

این جشنواره برای ارتقای خود نیازمند تشکیلات سازمانی است

جزئیاتی از برگزاری شانزدهمین جشنواره کتاب، رسانه، شعر و خبرنگاری
کارشناس: علیرضا بهرامی دبیر شانزدهمین جشنواره کتاب و رسانه

مرتبط با این