صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

برای تعزیه خوانی؛ جایگاهی وجود ندارد

موضوع: تعزیه و آیین های محرم / آسیب شناسی
کارشناس: علاء الدین قاسمی پیشکسوت تعزیه خوانی

مرتبط با این