صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

جزئیاتی از روند برگزاری جشنواره فرهنگی ایران من

موضوع: جزئیاتی از روند برگزاری جشنواره فرهنگی ایران من
کارشناس: غلامحسین طالبی مدیر اطلاعات و برنامه ریزی رادیو ایران و مسئول کمیته ارتباطات جشنواره فرهنگی ایران من

مرتبط با این