صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

به عهدی که می بندید، وفادار باشید

موضوع: توانایی بله گفتن؛ مسئولیت پذیری
کارشناس: دکتر فرنقی زاد روانشناس

مرتبط با این