صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

پیش داوری در مورد رفتار انسان ها

موضوع: پیش داوری در مورد رفتار انسان ها
کارشناس: دکتر فرنقی زاده روانشناس

مرتبط با این