صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

بررسی محاسن کار و فعالیت گروهی

موضوع: بررسی محاسن کار و فعالیت گروهی
کارشناس: دکتر فرنقی زاد روانشناس

مرتبط با این