صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

نفس انسان دارای ارتباطات فراماده ای است

موضوع: حس ششم یا همان حسی فراماده ای
کارشناس: دکتر فرنقی زاده روانشناس

مرتبط با این