صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

نکته سنج بودن انسان ها؛ خوب است یا خیر؟

موضوع برنامه: نکته سنج بودن انسان ها؛ خوب است یا خیر؟
کارشناس: دکتر فرنقی زاده روانشناس

مرتبط با این