صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

تمهیدات سازمان ثبت احوال برای کسانی که با مشکلات شناسامه ای روبرو هستند

موضوع برنامه ایرانشهر : تمهیدات سازمان ثبت احوال برای کسانی که با مشکلات شناسامه ای روبرو هستند
کارشناس: اعلایی مدیر کل ثبت احوال استان تهران

مرتبط با این