ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

برای تجربه آموزی نباید به دنیای مجازی دل بست

مسافر این بار تاکسی رادیویی برنامه «ایرانشهر» در گفت و گو با مهدیه پهلوانی گزارشگر رادیو ایران گفت: کسب اطلاعات در خصوص پیشگیری از بیماری کرونا آخرین تجربیاتم تا این لحظه بوده است.

تاکسی رادیویی ایران یکی از بخش های برنامه «ایرانشهر» است که هر بار مسافری را سوار می کند و با او درباره موضوع برنامه به گفت و گو می نشیند.
برنامه ایرنشهر، این بار و در یک روز ابری و بارانی، بانویی را سوار بر تاکسی رادیویی کرده است.
این خانم که در نگاه و نظر مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه ایرانشهر کمی خسته به نظر می آید، درباره موضوع برنامه (یادگیری) می گوید: انسان در زندگی تا هنگام پیری همواره در حال یادگیری و تجربه اندوزی است.
در ادامه می شنوید.
برنامه «ایرانشهر» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17:10 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/12/07
|
13:02
دسترسی سریع
ایرانشهر