صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

ارکان نظام را این مردم هستند که تعیین می کنند

موضوع برنامه ایرانشهر: انتخابات؛ مظهر مردمسالاری دینی
بشنویم

مرتبط با این