ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

خانواده همیشه در اولویت است

مسافران تاکسی رادیویی برنامه «ایرانشهر» با وجود همه اختلاف نظرها با والدین شان، همواره آنان را اولویت زندگی خود می دانند.

رانندگان تاکسی رادیویی می گویند مسافران هنگامی که با گوشی همراه خود صحبت می کنند فرد مهم زندگی شان را به شکلی غیر مستقیم معرفی می کنند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «مهدیه پهلوانی» گزارشگر برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران این بار در «تاکسی رادیویی» با دو دختر جوان در خصوص موضوع برنامه گفت و گو کرده است.
برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17:10 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/10/22
|
12:25
دسترسی سریع
ایرانشهر