صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

تاکید مقام معظم رهبری بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات

موضوع برنامه ایرانشهر: تاکید مقام معظم رهبری بر حضور و مشارکت مردم در انتخابات
کارشناس: قربانی
به اتفاق می شنویم

مرتبط با این