ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

شکست ها در مسیر موفقیت ناپدید می شوند

این یک شعار نیست، واقعیت است ... در ایرانشهر می شنوید

گاهی اوقات مراحل زندگی انسان آنطور که می خواهیم پیش نمی رود.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، تینا میرکریمی گزارشگر برنامه «ایرانشهر» این بار با فردی صحبت کرده که چند سال پیش در مسیر فعالیت حرفه ای خود، دچار بحران اقتصادی شده است.
این فرد در اثر بحران اقتصادی، فرصت های زیادی را از دست داد، اما نیازسنجی دوباره بازار به او به فرصت جبران می دهد.
سکینه زارعی که تاکنون سه اختراع خود را به ثبت رسانیده است، می گوید: شرکت های دانش بنیان ایران باید چالش ها و مشکلات صنعتی را بررسی کنند و برای آن راه حل ارائه دهند.
برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته پس از اذان مغرب از رادیو ایران پخش می شود.

1398/09/19
|
10:12
دسترسی سریع
ایرانشهر