ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:10 به مدت 105

با توسعه حمل و نقل عمومی، رغبت مردم در استفاده از خودروی شخصی کاهش می یابد

مسافر تاکسی رادیویی در گفت و گو با گزارشگر ایرانشهر رادیو ایران گفت: توسعه خدمات حمل و نقل عمومی و تداوم طرح زوج و فرد از درب منزل راهکار مناسب برای کاهش آلودگی هوا است.

این یک تاکسی رادیویی است؛ اگر شما هم مسافر این تاکسی باشید، بدون مقدمه وارد بحث و موضوع برنامه می شوید.
مسافر این بار تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر، مرد جوانی است که در روز شنبه و آغازین روز هفته در هوای نه چندان سالم پایتخت همراه این تاکسی رادیویی شده است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران این بار درباره موضوع برنامه (آلودگی هوا) با مسافر این بار تاکسی رادیویی گفت و گو کرده است.
برنامه «ایرانشهر» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17:10 از رادیو ایران پخش می شود.

1398/09/10
|
09:58
دسترسی سریع
ایرانشهر