صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

اهمیت حضور مردم در انتخابات و حل مشکلات کشور از طریق مشارکت

موضوع برنامه ایرانشهر: اهمیت حضور مردم در انتخابات و حل مشکلات کشور از طریق مشارکت
کارشناس: فیاضی استاد دانشگاه
این برنامه را به اتفاق می شنویم

مرتبط با این