صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

این روزها همه جا صحبت از انتخاب و انتخابات است. برخی در مورد وعده های انتخاباتی کاندیدهای خود صحبت می کنند. در این میان نکته قابل تامل این است وعده ها در حرف باقی نمانند.

این روزها همه جا صحبت از انتخاب و انتخابات است. برخی در مورد وعده های انتخاباتی کاندیدهای خود صحبت می کنند. در این میان نکته قابل تامل این است وعده ها در حرف باقی نمانند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ سیدجلال فیاضی کارشناس مسائل سیاسی در برنامه ایرانشهر رادیو ایران در خصوص همین وعده های انتخاباتی صحبت می کند.
به اتفاق بشنویم

مرتبط با این