ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

کارشکنی چطور اتفاق می افتد؟

در تاکسی رادیویی برنامه ایرانشهر شما پاسخ دادید

این یک تاکسی رادیویی است و اگر شما هم مسافر این تاکسی باشید غیرمنتظره وارد بحث ایرانشهر می شوید.
در این بخش مسافرهای تاکسی رادیویی دو جوان دانشجو هستند که درباره کارشکنی و دلایل آن صحبت کردند.
این بخش را با هم می شنویم :

1398/02/15
|
10:03
دسترسی سریع
ایرانشهر