صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از نانومواد و کربن اکتیو، ماسک های تنفسی را عرضه کردند که با راندمان بیش از 99 درصد قادر به جذب ریزگردها و گازهای آلاینده هستند.

محققان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استفاده از نانومواد و کربن اکتیو، ماسک های تنفسی را عرضه کردند که با راندمان بیش از 99 درصد قادر به جذب ریزگردها و گازهای آلاینده هستند.
به گزارش شبکه رادیویی ایران دکتر محمد مهدی شیرمحمدی، مجری طرح در گفت وگو با ایرانشهر رادیو ایران با اشاره به ضرورت استفاده از ماسک های تنفسی گفت: با توجه به آلودگی شدید هوا در مراکز شهری، صنعتی و پزشکی استفاده از ماسک های تنفسی امری ضروری است؛ ولی عموم ماسک های تنفسی موجود در کشور در بهترین حالت دارای راندمان کمتر از 98 درصد هستند.
وی عدم جذب گازهای آلاینده را از دیگر محدودیت های ماسک های معمول دانست و ادامه داد: برای رفع این معضل پروژه تحقیقاتی را به نام «تولید ماسک های تنفسی FPP3» به منظور تولید فیلترهای جاذب آلاینده ها و گازهای سمی اجرایی کردیم.
در ادامه این گفت و گو را بشنویم

مرتبط با این