ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

چرا رشوه دادن یا گرفتن در برخی کارها وجود دارد؟

مسافران تاکسی رادیویی ایرانشهر پاسخ می دهند

این یک تاکسی رادیویی است و اگر شما هم وارد تاکسی رادیویی ما شوید ، غیرمنتظره وارد بحث ما خواهید شد.
مسافر امروز تاکسی رادیویی ایرانشهر، یک کارمند است و از او پرسیدیم که آیا به شما پیشنهاد رشوه شده است و یا اینکه پیشنهاد رشوه داده اید؟
شما اگر جای مسافر رادیویی ما بودید چه پاسخی می دادید؟
شنونده این بخش باشید :
و/م

1397/10/26
|
15:33
دسترسی سریع
ایرانشهر