ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:10 به مدت 105

چرا رشوه دادن یا گرفتن در برخی کارها وجود دارد؟

مسافران تاکسی رادیویی ایرانشهر پاسخ می دهند

این یک تاکسی رادیویی است و اگر شما هم وارد تاکسی رادیویی ما شوید ، غیرمنتظره وارد بحث ما خواهید شد.
مسافر امروز تاکسی رادیویی ایرانشهر، یک کارمند است و از او پرسیدیم که آیا به شما پیشنهاد رشوه شده است و یا اینکه پیشنهاد رشوه داده اید؟
شما اگر جای مسافر رادیویی ما بودید چه پاسخی می دادید؟
شنونده این بخش باشید :
و/م

1397/10/26
|
15:33
دسترسی سریع
ایرانشهر