ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

چقدر دوراندیش هستید؟

برنامه ایرانشهر از مخاطبان درباره حزم می پرسد !

مجله فرهنگی اجتماعی ایرانشهر در این برنامه درباره حزم(دوراندیشی) می پرسد و پاسخ های شما را می طلبد. ابتدا واژه حزم با هضم اشتباه گرفته می شود.
پاسخ ها جالب است، بشنوید :

1397/10/20
|
10:27
دسترسی سریع
ایرانشهر