ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

همدان دیار بزرگان

سفر ایرانشهر رادیو ایران به شهر تاریخی همدان

برنامه ایرانشهر رادیو ایران این بار به همدان رفته و با تنی چند از اهالی این شهر تاریخی به گفت و گو پرداخته است.
نام شخصیت هایی همچون میرزاده عشقی، باباطاهر عریان و ابوعلی سینا در تاریخ ماندگار ایران و همدان شده است.

نکات شنیدنی در این برنامه مطرح شده که دعوت می کنیم بشنوید :

1397/10/18
|
11:00
دسترسی سریع
ایرانشهر