ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19 به مدت 110

درباره افراد ساده لوح چه قضاوتی دارید؟

در تاکسی رادیویی ایرانشهر شنونده پاسخ های خودتان باشید

این یک تاکسی رادیویی است که شما را وارد بحث ایرانشهر می کند.
مسافرهای این برنامه تاکسی رادیویی ایرانشهر دو خانم هستند که همراه این تاکسی شدند.
مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه ایرانشهر از این مسافران می پرسد که درباره افراد ساده لوح چه قضاوتی دارند؟
با هم این بخش را می شنویم :

1397/10/10
|
15:26
دسترسی سریع
ایرانشهر