ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:10 به مدت 105

پیش بینی مان، تا پایان 97 تولید 13.5 میلیون گندم است

پیشرفت های ایران در صنعت کشاورزی در برنامه ایرانشهر

دکتر محمدی محقق و صاحبنظر در حوزه زارعت و کشاورزی و مهندس اسفندیاری مشاور وزیر جهاد کشاورزی در برنامه «ایرانشهر» درباره پیشرفت های ایران در صنعت کشاورزی، صحبت کردند.
برنامه «ایرانشهر» شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17:10 بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود.

1397/09/02
|
06:45
دسترسی سریع
ایرانشهر