صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

چطور می توان گذشته را جبران کرد؟

دکتر «مشفقی» روانشناس؛ در برنامه ی «ایرانشهر» به بحث درباره جبران گذشته و چگونگی انجام آن پرداخت.

مرتبط با این