ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

مسئولیت پذیر باشیم و دنبال مقصر نگردیم

چطور می توان گذشته را جبران کرد؟

دکتر «مشفقی» روانشناس؛ در برنامه ی «ایرانشهر» به بحث درباره جبران گذشته و چگونگی انجام آن پرداخت.

1397/03/22
|
07:45
دسترسی سریع
ایرانشهر