ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

از تهران 1319 تا تهران 1397

این روزها دیدین رانندگی در خطوط تاکسیرانی موضوع جدید و تازه ای نیست. اما جالب است بدانید

این روزها دیدین رانندگی در خطوط تاکسیرانی موضوع جدید و تازه ای نیست. اما جالب است بدانید تا قبل از سال 1319 خانم ها در تهران اجازه رانندگی نداشتند.
تینا میرکریمی گزارشگر برنامه ایرانشهر با یک بانویی راننده تاکسی گفت و گو کرده است به اتفاق این گفت و گو را بشنویم

1397/03/10
|
07:52
دسترسی سریع
ایرانشهر