ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

باباطاهر؛ ادیبی که عاری از تعلقات دنیوی بود

سفری به استان همدان

برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران به استان همدان سفر کرده و در قالب یک گزارش به معرفی آرامگاه باباطاهرپرداخته است.

1397/03/13
|
07:16
دسترسی سریع
ایرانشهر