صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

اقدامات انجام شده برای افزایش سطح سواد آموزی در اصفهان

بهمن امید قائمی معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در برنامه ایرانشهر به جزئیات اقدامات انجام شده برای افزایش سطح سواد آموزی در کشور پرداخت.

مرتبط با این