ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

اصفهان جز پنج استان با سواد در کشور است

اقدامات انجام شده برای افزایش سطح سواد آموزی در اصفهان

بهمن امید قائمی معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در برنامه ایرانشهر به جزئیات اقدامات انجام شده برای افزایش سطح سواد آموزی در کشور پرداخت.

1397/03/01
|
07:38
دسترسی سریع
ایرانشهر