صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رسانه رادیو چقدرمی تواند در روابط میان انسان ها تاثیرگذار باشد؟

دکتر مشفقی روانشناس در برنامه «ایرانشهر» از رادیو و تاثیر آن سخن گفت.

مرتبط با این