صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

نظر و دیدگاه یک شهروند در خصوص رادیو

یک شهروند تهرانی در تاکسی رادیویی برنامه «ایرانشهر» در جهت و راستای بیشتر شنیدن این رسانه، نظر و دیدگاه خود را بیان کرد.

مرتبط با این