ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

انسان بواسطه محبت به خودش سود می رساند

گذشت و فداکاری در چه بخش از زندگی مان کاربرد دارد؟

دکتر مشفقی روانشناس در برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران از گذشت و فداکاری و کاربردهای آن در زندگی سخن گفت.

1397/02/04
|
07:33
دسترسی سریع
ایرانشهر