صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

گذشت و فداکاری در چه بخش از زندگی مان کاربرد دارد؟

دکتر مشفقی روانشناس در برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران از گذشت و فداکاری و کاربردهای آن در زندگی سخن گفت.

مرتبط با این