ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

67 هزار بی سواد مطلق استان گلستان در دراز مدت تحت پوشش قرار می گیرند

خدمات و اقدامات نهضت سواد آموزی در استان گلستان

ستار فجوری معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، در برنامه «ایرانشهر» درباره خدمات و اقدامات نهضت سواد آموزی در استان گلستان توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

1397/01/29
|
07:40
دسترسی سریع
ایرانشهر