صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

خدمات و اقدامات نهضت سواد آموزی در استان گلستان

ستار فجوری معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، در برنامه «ایرانشهر» درباره خدمات و اقدامات نهضت سواد آموزی در استان گلستان توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این