صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

چگونه می توان توانمندی های انسان را شناخت

دکتر «مشفقی» روانشناس؛ در برنامه ی «ایرانشهر» از توانمندی های انسان و نحوه شناخت آن سخن گفت.

مرتبط با این