صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

نظام تشویق و تنبیه چیست؟

«دکتر مشفقی» روانشناس در برنامه ایرانشهر درباره نظام تشویق و تنبیه توضیحاتی را ارائه داد

مرتبط با این