ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

خانواده به هیچ وجه سمت تنبیه نروند

نظام تشویق و تنبیه چیست؟

«دکتر مشفقی» روانشناس در برنامه ایرانشهر درباره نظام تشویق و تنبیه توضیحاتی را ارائه داد

1396/12/12
|
15:07
دسترسی سریع
ایرانشهر