ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 الی 20:50 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

رادیو ایران

ايرانشهر

نحوه برخوردمان با دیگران باید تاثیر گذار باشد

با همسایه ای که مخل آرامش است؛ چه برخوردی دارید؟

دکتر مشفقی روانشناس در برنامه ایرانشهر درباره نحوه برخورد با رفتار آزار دهنده همسایه توضیحاتی ارائه داد.

1396/12/08
|
07:37
دسترسی سریع
ایرانشهر