صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات/ نگاهی به فعالیت های روزنامه سپید

موضوع: بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات/ نگاهی به فعالیت های روزنامه سپید
کارشناس: مسئول سیاست سلامت روزنامه سپید اولین رسانه نوشتاری پزشکی در منطقه

مرتبط با این