صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

مهارت اتوبوس سواری(سوار و پیاده شدن، ادب در اتوبوس و ...)

موضوع برنامه: مهارت اتوبوس سواری(سوار و پیاده شدن، ادب در اتوبوس و ...)
کارشناس: دکتر فرنقی زاد روانشناس

مرتبط با این