صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

اقدام اورژانسی در برابر آدم عصبانی

موضوع: اقدام اورژانسی در برابر آدم عصبانی
کارشناس: دکتر فرنقی زاد روانشناس

مرتبط با این