ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

خوی دروازه ایران به اروپا است

استان آذربایجانغربی از آن جهت كه با سه كشور تركیه، عراق و آذربایجان مرز مشترك دارد به لحاظ گردشگری دارای اهمیت است.

ارومیه یكی از زیباترین شهرهای ایران و مركز استان آذربایجان غربی است.
گروهی معتقدند كه نام باستانی این شهر و دریاچه آن «چی چیست» و «چی چستا» است. سریانیان آن را «اورمیا»، ارمنی ها «اورمی»، اعراب «ارمیه» و «ایرانیان ارومی» نوشته اند. بدون تردید این منطقه یكی از بسترهای شكل دهنده تمدن بشری بوده است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه ایرانشهر در بخش هفته های ایرانی این بار به ارومیه مركز استان آذربایجانغربی سفر كرده و دربندی گزارشگر رادیو ایران در این مركز صحبت كرده است.

«استان آذربایجانغربی از آن جهت كه با سه كشور تركیه، عراق و آذربایجان مرز مشترك دارد به لحاظ گردشگری دارای اهمیت است.شهر خوی از راه خطوط ریلی، دروازه ایران به اروپا است»

برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17:20 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/08/08
|
17:02
دسترسی سریع
ایرانشهر