ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 105

انسان های محتاط هیجان را دوست ندارند

«حمیدرضا بابامرادی» روانشناس گفت: در روانشناسی، اجتنابی یك نوع تم شخصیتی است این نوع از انسان ها قدرت ریسك پذیری پایین دارند و در تصمیم گیری های خود بسیار محتاط عمل می كنند.

اهمیتی كه اصل احتیاط در جوامع پست مدرن پیدا كرد، از پیدایش فرهنگ جدیدی حكایت می‌كند كه براساس آن، ضرورت جلوگیری از وقوع كوچكترین خطر برای انسان به عنوان اصل مسلم و امر مقدس شمرده می‌شود.

اصل احتیاط مبتنی بر اصل شمردن زندگی مادی انسان و تأمین آن براساس افق كوتاه‌مدت است.

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «حمیدرضا بابامرادی» روانشناس در برنامه ایرانشهر رادیو ایران درباره احتیاط و ریسك پذیری و مرز میان این دو صحبت كرده است.

«حمیدرضا بابامرادی» روانشناس در این باره گفت:در روانشناسی، اجتنابی یك نوع تم شخصیتی است این نوع از انسان ها قدرت ریسك پذیری پایین دارند و در تصمیم گیری های خود بسیار محتاط عمل می كنند.

برنامه ایرانشهر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18:00 از رادیو ایران پخش می شود.

1402/05/30
|
15:56
دسترسی سریع
ایرانشهر