صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:45 تا 18:55 به مدت یك ساعت و ده دقیقه

روحیات باید همسان و موازی باهم باشد

موضوع: ویژگی های یک همسفر خوب
کارشناس: دکتر فرنقی زاد

مرتبط با این