صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 16:16 الی 17 به مدت 45 دقیقه

سینمای ایران، چقدر مسائل روز اجتماعی را بازتاب می دهد؟

سینمای ایران، سینمای ایران، چقدر مسائل روز اجتماعی را بازتاب می دهد؟
کارشناس: پوران درخشنده کارگردان سینمای ایران

مرتبط با این