صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

همه، ملزم به رعایت قانون هستیم

موضوع برنامه: اختلاف نظرها بر سر اکران فیلم های سینمایی
کارشناس: داروغه زاده مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ایران

مرتبط با این