حوض نقره جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

رادیو ایران

حوض نقره

در ایران، سینمای کودک معنای واقعی ندارد

«محمدرضا لطفی» کارگردان سینما در گفت و گو با برنامه «حوض نقره» گفت: تا زمانیکه درهای اقتصاد آزاد به روی سینما باز نباشد هرگز نمی توان رقابتی میان اهالی هنر ایجاد کرد.

«محمدرضا لطفی» کارگردان سینما در گفت و گو با برنامه «حوض نقره» به جشنواره کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: جشنواره در تمامی دنیا اعم از پیشرفته و توسعه نیافته؛ تعریف، کارکرد و خروجی یکسان و مشخصی دارد، در واقع جشنواره های محلی برای کشف استعداد افراد و گردهمایی صاحبنظران جهت نقد آثار هستند، هر چقدر جشنواره اعتبار بیشتری داشته باشد کشف استعداد و آن اتفاق خوب به شکل بزرگ تر صورت می گیرد.
این کارگردان سینما در ادامه افزود: وقتی در ایران، سینمای کودک معنای واقعی ندارد وجود جشنواره های اینچنینی امری غیرضروری و بی معنا است. در واقع تا زمانیکه درهای اقتصاد آزاد به روی سینما باز نباشد هرگز نمی توان رقابتی میان اهالی هنر ایجاد کرد...
این گف و گو را در ادامه می شنوید.

1397/06/12
|
07:06
دسترسی سریع
حوض نقره