حوض نقره جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

رادیو ایران

حوض نقره

بخش وسیعی از سینما در مسیر پولشویی قرار گرفته است

بررسی پولشویی در سینما و شبکه های خانگی

«محمد رضا لطفی» کارشناس و منتقد؛ در برنامه «حوض نقره» بحث پولشویی در سینما و شبکه های خانگی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

1397/05/01
|
06:46
دسترسی سریع
حوض نقره