صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

خلع های قانونی در حوزه مدیریت، سلیقه محور بودن مدیران سینمای ایران

کارشناس: سیدرضا اورنگ دبیر سابق تحریریه روزنامه بانی فیلم

مرتبط با این