صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

در موسیقی مذهبی هیگونه ممیزی وجود ندارد

موضوع: آسیب شناسی تولید آواها و نواهای آیینی و مذهبی
کارشناس: علیرضا امینی کارشناس حوزه موسیقی

مرتبط با این