صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

قانونی که انحصار را از میان بردارد، مفید می دانم

موضوع: ورود فیلم سازان اولی به سینمای ایران
کارشناسان: محمدرضا لطفی منتقد سینما و عباس میرزایی کارگردان

مرتبط با این