صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 16:16 الی 17 به مدت 45 دقیقه

تهیه کنندگان ایران توانایی مواجهه با سوژه های جدید ندارند

آسیب شناسی فقر سوژه در سینمای ایران
کارشناس: جابر قاسمعلی منتقد و فیلمنامه نویس

مرتبط با این