صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

تهیه کنندگان ایران توانایی مواجهه با سوژه های جدید ندارند

آسیب شناسی فقر سوژه در سینمای ایران
کارشناس: جابر قاسمعلی منتقد و فیلمنامه نویس

مرتبط با این